BODY HISTORICKÉ STEZKY

1. Historie obce Stekník

První zmínka o obci Stekník pochází z roku 1389, kdy vzniká spor mezi Hynkem Pluhem z Orlíka a Plichtou ze Žerotína o pozůstalost Smila z Kováně. Původní název obce byl Vzteklinec a postupným zkomolením vzniklo dnešní Stekník. Mezi majiteli se vystřídali Lobkovicové,císař Rudolf II., Kaplířové ze Sulevic, Aldringenové, Jan Oldřich z Bissingenu, Lochner z Paliče, Kulhánkové z Klaudensteina a Korbové z Weidenheimu. Za Korbů tvořilo panství Stekník ves se zámkem, poplužní dvůr, pivovar a palírna lihu. Dnešní podobu dostala obec po požáru v roce 1784. Několikrát jí také zasáhly povodně. Po Mnichovské dohoděbyla připojena k Německu. Roku 1995 byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna. Dnes patří mezi nejvýznamnější chmelařské obce a spadá pod obec Zálužice. Kromě rozsáhlých chmelnic a barokních statků stojí za vidění rokokový zámek, barokní sýpka, kapličkas minerálním pramenem, objekty lehkého opevnění a protipovodňový val.

1. Historie obce Stekník

Katastr obce byl obývaný již v pravěku, o čemž svědčí řada archeologických nálezů.První písemná zmínka o obci sahá do roku 1389, kdy po smrti Smila z Kováně vzniká spor mezi Hynkem Pluhem z Orlíka a Plichtou ze Žerotína o jeho pozůstalost. Tehdy obec nesla název Vzteklinec. Stekník byl dlouho samostatným statkem, ale před rokem 1539 se stává součástí líčkovského panství, které patřilo Lobkovicům. Krátce v letech 1542 a 1543 je Stekník uváděn jako součást Velenic, ale zanedlouho se opět připojil k panství Líčkov. Roku 1595 Stekník kupuje rytíř Jiří starší Kaplíř ze Sulevic od císaře Rudolfa II. a připojuje ho k panství Tuchořice, ale Stekník se brzy stává samostatným. Po Bílé hoře dochází ke konfiskaci kaplířovského majetku a v držení obce se střídá několik majitelů. Až roku 1681 kupuje zpustošenou ves s vyhořelou tvrzí bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek. Na zbytcích tvrze staví zámek, který jeho potomkové velkolepě upravují ve druhé polovině 18. století do rokokové podoby. Když roku 1784 vypukl v obci požár, při němž shořelo 15 domů a 5 stodol, získaly usedlosti v obci barokní podobu a na konci obce byla vystavěna mohutná barokní sýpka.

Roku 1796 kupuje od hraběte Jana Františka Kulhánka z Klaudensteina panství Stekník Josef Antonín Karel Korb z Weidenheimu. Za Korbů tvořilo panství Stekník ves se zámkem, poplužní dvůr, pivovar a palírna lihu. Po zrušení vrchnostenské správy roku 1848 se stává samostatnou obcí. Roku 1880 zasáhla polnosti, chmelnice a část obce, povodeň. V tomto roce měla obec nejvíce obyvatel, celkem 260. Ve 20. letech bylo 78 % obyvatel německé národnosti, a proto byl Stekník po Mnichovské dohodě připojen k nacistickému Německu.

Po druhé světové válce byla většina německých obyvatel obce násilně odsunuta a obec byla následně osídlena volyňskými Čechy. Do roku 1960 byla obec součástí Žateckého okresu, ale po reorganizaci byla přičleněna k okresu Louny a stala se osadou Zálužic. V lednu 1981 byla přidělena k Žatci a v roce 1998 se opět stala místní částí Zálužic. Díky zachovalé historické zástavbě z 18. století byla obec roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Zajímavost:

Mezi Stekníkem a Hradištěm se dochoval unikátní protipovodňový val, který byl vybudován roku 1838 k ochraně polností před rozvodněnou Ohří.

Ještě jste chmelovou stezku nenavštívili?

Na každém stanovišti chmelové stezky se nachází QR kód, jehož naskenováním se dostanete na popis jednotlivých bodů stezky. Můžete se tak v klidu projít a přečíst si různé zajímavosti o chmelu a daném místě.

Průchod stezkou je na vlastní nebezpečí, nacházíte se v místech provozu těžké techniky Chmelařského institutu.

PROVOZOVATEL CHMELOVÉ STEZKY

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
www.chizatec.cz
+420 415 732 111
info@chizatec.cz

CHMELOVÁ STEZKA

Stekník, 438 01 Žatec

DOČESNÁ - DEGUSTACE PIV

Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ ve Chmelařském institutu s.r.o.

- tradiční akce Chmelařského institutu pro zvanou odbornou i laickou veřejnost
- doprovodný program při Žatecké DOČESNÉ