BODY HISTORICKÉ STEZKY

2. Osobnosti spjaté se Stekníkem

Roku 1877 se ve Stekníku narodil Theodor Gauba (1877-1929), který zastával funkci obchodního ředitele Žateckého chmelařsko-rolnického spolku. Byl spoluzakladatelem chmelařské obchodní společnostiGauba a Häring. Věnoval se také publikační činnosti a psal články o pěstování chmele. Další významnou osobností obce byl JUDr. Leopold Hennet (1867 – 1950), který sdělil zámek a velkostatek po svých rodičích. Věnoval se zemědělství a rozvoji pěstování chmele na Stekníku. V letech 1905 – 1907 zastával funkci starosty Stekníku a později zastával řadu funkcí v Rakousku. Mimo jiné byl rakouským ministrem zemědělství a lesnictví, ministrem zahraničí a rakouským velvyslancem v Maďarsku. Gerold Déteindre (1874 – 1939)působil v letech 1912 – 1927 jako švýcarský konzul. Steknický chmel prodával do Francie, Egypta a Maroka. Vedoucí účelového hospodářství Stekník a chmelový rytíř Jaroslav Duška (1931 – 2016)se zasloužil o záchranu barokních statků, některých plastik ze zámku a dokumentace zámeckého mobiliáře. Na chmelové brigády do Stekníku jezdil se svými studenty herec, scénárista a pedagog Zdeněk Svěrák (1936).

2. Osobnosti spjaté se Stekníkem

Theodor Gauba (1877 – 1929)

Theodor Gauba se narodil ve Stekníku. Roku 1896 nastoupil jako účetní ve známkovně chmele Spolku žateckých producentů chmele. V roce 1901 se stal účetním ve Sjednocené žatecké známkovně chmele a později zastával úřad vrchního kontrolora. Roku 1909 byl jmenován obchodním ředitelem Žateckého chmelařsko-rolnického spolku a později nosil titul generálního ředitele. Funkci ředitele zastával až do roku 1925. Sám s chmelem obchodoval, a dokonce založil chmelařskou obchodní firmu Gauba a Häring. Věnoval se také publikační činnosti a psal články o pěstování chmele.

JUDr. Leopold Hennet (1867 – 1950)

Celým jménem Maria Leopold Albrecht von Hennet se narodil v Gaadenu u Vídně. Věnoval se zemědělství a v letech 1901-1907 řídil velkostatky Stekník a Velichov. Zámek Stekník zdědil po svém otci. V letech 1905 – 1907 dokonce zastával funkci starosty Stekníku. Významně se podílel na rozvoji pěstování chmele ve Stekníku. Během života zastával celou řadu významných funkcí. Roku 1921 se stal rakouským ministrem zemědělství a lesnictví a byl pověřen i vedením ministerstva zahraničí v roce 1922. V letech 1932 – 1936 zastupoval Rakousko jako velvyslanec v Maďarsku.

Gerold Déteindre (1874 – 1939)

Poslední soukromý majitel panství, Gerold FrédéricDéteindre se narodil ve švýcarském St. Gallen. V letech 1912-27 zastával funkci švýcarského konzula v Praze, zámek byl v té době často navštěvován významnými osobnostmi z diplomatického světa, k tomu byl i přizpůsoben v reprezentativních prostorách. Působil řadu let jako prezident Spolku Švýcarů v ČSR a člen Spolku německých velkostatkářů. Množství korespondence dokládá čilý obchod se chmelem se zahraničními firmami. Steknický chmel putoval například do Francie, Egypta či Maroka.

Jaroslav Duška (1931 – 2016)

Jaroslav Duška se narodil ve Skupicích. V roce 1960 se stal agronomem a o rok později byl jmenován vedoucím účelového hospodářství Stekník Výzkumného ústavu chmelařského. Nechal vypracovat první projekty k záchraně barokních statků na steknické návsi a ze zámecké zahrady zachránil některé plastiky, které osadil na brány místních stavení. Také zachránil dokumenty popisující zámecký mobiliář. Ve Stekníku působil 29 let a roku 1992 odešel do důchodu. Téhož roku obdržel ve Slovinsku mezinárodní chmelařské vyznamenání Rytíř chmelového řádu.

Zajímavost:

Zdeněk Svěrák, významný český dramatik, scénárista, herec, autor písňových textů a spisovatel nejprve působil jako učitel na základní škole v Měcholupech, pak přešel na základní školu v Komenského aleji v Žatci a následně na žatecké gymnázium. Během svého působení v Žatci jezdil se svými studenty na chmelové brigády do Stekníku a byl s nimi ubytovaný na zámku. Na brigádách, na které rád vzpomíná, dostal od studentů přezdívku přítel Bobulka, protože nevědomky oslovoval studenty přátelé a Bobulka, protože zmínil, že na chmelu rostou místo šišek bobulky.

Ještě jste chmelovou stezku nenavštívili?

Na každém stanovišti chmelové stezky se nachází QR kód, jehož naskenováním se dostanete na popis jednotlivých bodů stezky. Můžete se tak v klidu projít a přečíst si různé zajímavosti o chmelu a daném místě.

Průchod stezkou je na vlastní nebezpečí, nacházíte se v místech provozu těžké techniky Chmelařského institutu.

PROVOZOVATEL CHMELOVÉ STEZKY

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
www.chizatec.cz
+420 415 732 111
info@chizatec.cz

CHMELOVÁ STEZKA

Stekník, 438 01 Žatec

DOČESNÁ - DEGUSTACE PIV

Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ ve Chmelařském institutu s.r.o.

- tradiční akce Chmelařského institutu pro zvanou odbornou i laickou veřejnost
- doprovodný program při Žatecké DOČESNÉ