BODY HISTORICKÉ STEZKY

5. Československé opevnění

Výstavba pevnostní linie probíhala v letech 1935 – 1938.Celkové náklady výstavby byly odhadnuty na 10,9 miliard korun a linie se měla skládat z 1 276 těžkých a 15 463 lehkých objektů. Samotná výstavba měla být ukončena až po roce 1946.Do postoupení pohraničí, na základě Mnichovské dohody, byla vybudována pětina celého opevnění státní hranice.Stekník byl součástí úseku C-14 Měcholupy, jejíž výstavbu měla na starost lounská firma F. Hieke. Výstavba 87 objektů lehkého opevnění započala v létě 1937.Unikátem tohoto úseku je objekt C-14/68/B1-100, který se nachází v zámecké zahradě. Svolení k jeho výstavbě dal majitel zámku Gerold Déteindre. Tento objekt byl vybetonován 2. listopadu 1937 a je zajímavý umístěním střílen, s jednou pro boční a jednou pro čelní palbu.Do jara 1938 byly všechny objekty dokončeny a pravděpodobně i vybaveny. Rozkaz ke krytí hranic dostaly jednotky v Poohří již 22. září 1938, ale následným podpisem Mnichovské dohody československé opevnění ztratilo význam.

5. Československé opevnění

O potřebě ochrany hranic Československé republiky se uvažovalo již od počátku, kdy vojsko muselo řešit potyčky se skupinami obyvatel, kteří nesouhlasili se vznikem československého státu. Když se roku 1933 stal Adolf Hitler německým kancléřem, nutnost ochrany státu ještě vzrostla. Nakonec bylo rozhodnuto o vybudování pevnostní linie po ohrožené hranici. Rozkaz vybudovat opevnění byl vydán 21. července 1934 a roku 1935 dochází ke zřízení Rady pro opevňování a Ředitelství opevňovacích prací.

Celkové náklady výstavby byly odhadnuty na 10,9 miliard korun a linie se měla skládat z 1 276 těžkých a 15 463 lehkých objektů. Samotná výstavba měla být ukončena až po roce 1946. První objekt byl postaven již roku 1935 a těžké objekty začaly vznikat roku následujícího. Do postoupení pohraničí, na základě Mnichovské dohody, byla vybudována pětina celého opevnění státní hranice.

Území Lounska se opíralo o přirozenou bariéru v podobě řeky Ohře a bylo rozděleno na několik úseků, které byly ve výběrovém řízení přiděleny jednotlivým firmám. Stekník byl součástí úseku C-14 Měcholupy, jejíž výstavbu měla na starost lounská firma F. Hieke. Výstavba 87 objektů lehkého opevnění započala v létě 1937. Opevnění se nacházelo po obou stranách potoka Blšanka a pravém břehu řeky Ohře, skládala se ze dvou linií, aby byla zaručena možnost vzájemného krytí. Vybetonování jednoho objektu lehkého opevnění trvalo 24 hodin včetně položení vodorovné kovové armatury. Do jara 1938 byly všechny objekty dokončeny a pravděpodobně i vybaveny. Rozkaz ke krytí hranic dostaly jednotky v Poohří již 22. září 1938, ale následným podpisem Mnichovské dohody československé opevnění ztratilo význam. Unikátem tohoto úseku je objekt C-14/68/B1-100, který se nachází v zámecké zahradě. Svolení k jeho výstavbě dal majitel zámku Gerold Déteindre. Tento objekt byl vybetonován 2. listopadu 1937 a je zajímavý umístěním střílen, s jednou pro boční a jednou pro čelní palbu.

Zajímavost:

Jelikož se objekt C-14/68/B1-100 nachází v zámeckém areálu,je památkově chráněn jako kulturní památka České republiky.

Ještě jste chmelovou stezku nenavštívili?

Na každém stanovišti chmelové stezky se nachází QR kód, jehož naskenováním se dostanete na popis jednotlivých bodů stezky. Můžete se tak v klidu projít a přečíst si různé zajímavosti o chmelu a daném místě.

Průchod stezkou je na vlastní nebezpečí, nacházíte se v místech provozu těžké techniky Chmelařského institutu.

PROVOZOVATEL CHMELOVÉ STEZKY

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
www.chizatec.cz
+420 415 732 111
info@chizatec.cz

CHMELOVÁ STEZKA

Stekník, 438 01 Žatec

DOČESNÁ - DEGUSTACE PIV

Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ ve Chmelařském institutu s.r.o.

- tradiční akce Chmelařského institutu pro zvanou odbornou i laickou veřejnost
- doprovodný program při Žatecké DOČESNÉ