BODY CHMELOVÉ STEZKY

3. Sexuální život chmele

Chmel je dvoudomá, větrosprašná rostlina; šištice produkují jenom samičí rostliny.V kulturách se množí pouze vegetativně a jednotlivé odrůdy se udržují klonováním - “řízkováním” oddenků. Divoké odrůdy se sexuálně rozmnožují zcela neomezeně, a jsou proto využívány jako „genová banka“ při šlechtění.

GPS: N 50°19.771´,E 013°36.911´zobrazit na mapě

3. Sexuální život chmele

Chmel je dvoudomá, větrosprašná rostlina: to znamená, že existují samčí i samičí jedinci. Větrosprašnost se pak projevuje tím, že chybí výrazné barevné květy s nektarem, obvykle lákající hmyzí opylovače, ale spíše funkční architekturou chmelových šištic, zajišťujících zdárné opylení.Chmelové šištice - zásadní část chmelové rostliny - však produkují jenom samičí rostliny. Zvláštností chmele je, že toto pravidlo není zcela striktní - velmi vzácně se mohou vyskytovat hermafroditní rostliny, dokonce i s fertilními prašníky. Jejich výskyt je nejspíš reakcí na stanovištní podmínky, důvody však nejsou zcela známé.

Chmel pěstovaný ze semene je extrémně variabilní - každá rostlina má jiné vlastnosti a stanovištní požadavky, což je zásadní problém pro průmyslové pěstování chmele. Proto se chmel v kulturách množí pouze vegetativně a jednotlivé odrůdy se udržují klonováním, v praxi “řízkováním” chmelových oddenků. Ve volné krajině - i zde v Poohří - se divoké odrůdy i kultivary chmele často vyskytují vedle sebe. Šlechtitelé chmele využívají cílené opylení kultivarů divokými odrůdami často proto, že přináší některé zajímavé vlastnosti divokých odrůd do kultury - typicky například odolnost proti různým škůdcům (virům, houbovým chorobám a podobně). Volně se vyskytující odrůdy chmele, které můžete cestou spatřit na břehu Ohře, tak někdy fungují jako jakási divoká genová banka.

V současnosti je na Žatecku pěstováno cca 11 odrůd chmele; nové odrůdy, lépe adaptované na současné klima, se teprve šlechtí. Nejvíce proslavený je žatecký poloraný červeňák, klon vyšlechtěný ještě před Druhou světovou válkou šlechtitelem Karlem Osvaldem. Je vlajkovým druhem žateckého chmelařství, zároveň je však značně ohrožen dopady globální změny klimatu (viz zastavení č. 1)

Zajímavost:

Odhaduje se, že na světě existuje celkem 90 odrůd chmele. U nás jich můžete potkat až 14.

Ještě jste chmelovou stezku nenavštívili?

Na každém stanovišti chmelové stezky se nachází QR kód, jehož naskenováním se dostanete na popis jednotlivých bodů stezky. Můžete se tak v klidu projít a přečíst si různé zajímavosti o chmelu a daném místě.

Průchod stezkou je na vlastní nebezpečí, nacházíte se v místech provozu těžké techniky Chmelařského institutu.

PROVOZOVATEL CHMELOVÉ STEZKY

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
www.chizatec.cz
+420 415 732 111
info@chizatec.cz

CHMELOVÁ STEZKA

Stekník, 438 01 Žatec

DOČESNÁ - DEGUSTACE PIV

Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ ve Chmelařském institutu s.r.o.

- tradiční akce Chmelařského institutu pro zvanou odbornou i laickou veřejnost
- doprovodný program při Žatecké DOČESNÉ