BODY CHMELOVÉ STEZKY

5. Chmelnice v krajině

Exponované nebo nevhodně umístěné chmelnice zintenzivňují půdní erozi. Geneticky uniformní kultura chmele (jde o samičí klony) podléhá škůdcům mnohem snadněji, než divoké, pohlavně se rozmnožující odrůdy.Možným řešením jsou biochmelnice, jichž jsou však u nás zatím zanedbatelné 4 hektary.

GPS: N 50°19.876´,E 013°37.994´zobrazit na mapě

5. Chmelnice v krajině

Chmelnice se často udržují plužením (způsobů kultivace chmele je však více), a tak jsou větrnou i vodní erozí podobně ohrožené jako ostatní polní kultury. Oproti například kukuřičnému poli může být svažitá chmelnice ohrožená ještě výrazněji, zvlášť při intenzivním způsobu hospodaření. Nižší frekvence postřiků konvenčních chmelnic zatěžují životní prostředí méně než průměrné obilné pole, přesto je například na žatecku vodní eroze chmelnic pravděpodobně významným, i když nepříliš detailně prozkoumaným jevem.

Chmelové kultury jsou podobně jako jiné monokulturní porosty velmi snadno napadnutelné “škůdci”. Mezi ty nejčastější patří sviluška chmelová nebo mšice chmelová, chmel bývá často také napadán různými druhy hub a virů. Rozšíření infekcí bývá také značně zesilováno klonálním původem chmele - na jedné chmelnici často rostou geneticky identičtí jedinci, což usnadňuje průběh napadení. Oproti tomu jsou divoké populace chmele výrazně odolnější, neboť každý jedinec je geneticky “originál” a reaguje na infekci nebo napadení jinak.

Náchylnost kultur chmele a intenzivní využívání agrochemie bývá často začarovaný kruh, vedoucí k další degradaci a erozi půdy. Jedním z řešení je vznik biochmelnic: využití syntetické chemie je zde silně omezené; biochmelnice využívá ekologické vazby ve volné krajině úmyslným podporováním přirozených nepřátel “škůdců” chmele, kteří jsou schopni kulturu do určité míry ochránit. Podrost jednoletých plevelů nebo zeleného hnojení ve spodním patře chmelnice pak účinně brání větrné a vodní erozi. U nás je plocha biochmelnic nízká - cca 4 hektary, z toho dva jsou k vidění zde. Za hranicemi ČR je však biologické pěstování chmele častější a rozlohy biochmelnic jsou zde značně vyšší.

Zajímavost

Řopíky, sousedé chmele na Žatecku. Poohří tvoří nejen životodárné prostředí pro chmel, ale v minulosti mělo rovněž strategický význam jako důležitá linie obrany našeho státu. Zhoršující se zahraničně-politická situace, v níž se Československo během třicátých let 20. století ocitla, si vyžádala budování pohraniční linie lehkého opevnění, tzv. řopíků - malých betonových bunkrů osazených těžkými kulomety. Každý řopík měl boční palbou krýt okolí sousedních, dle dispozice terénu několik desítek až stovek metrů vzdálených pevnůstek, a spolu se systémem překážek (ostnatý drát, příkopy, ocelové a betonové překážky) vytvářet pásmo neprostupné pěchotě i tankům. Zajímavým dokladem důmyslného využití všech obranných výhod, poskytovaných nejen zákrutami a břehy Ohře, ale také okolním osídlením, je objekt C-14/68, situovaný přímo v rohu zahrady zámku Stekník.

Ještě jste chmelovou stezku nenavštívili?

Na každém stanovišti chmelové stezky se nachází QR kód, jehož naskenováním se dostanete na popis jednotlivých bodů stezky. Můžete se tak v klidu projít a přečíst si různé zajímavosti o chmelu a daném místě.

Průchod stezkou je na vlastní nebezpečí, nacházíte se v místech provozu těžké techniky Chmelařského institutu.

PROVOZOVATEL CHMELOVÉ STEZKY

Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
www.chizatec.cz
+420 415 732 111
info@chizatec.cz

CHMELOVÁ STEZKA

Stekník, 438 01 Žatec

DOČESNÁ - DEGUSTACE PIV

Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ ve Chmelařském institutu s.r.o.

- tradiční akce Chmelařského institutu pro zvanou odbornou i laickou veřejnost
- doprovodný program při Žatecké DOČESNÉ